HyCare in de vleeskuikenhouderij

HyCare voor vleeskuikenhouders

Een vleeskuikenhouder die werkt volgens de HyCare-methode, maximaliseert zélf de hygiëne op zijn bedrijf. Hij voorkomt insleep van ziektes en minimaliseert kruisbesmetting. Hierdoor krijgen kiemen geen kans. Kortom: Zonder infectie, geen ziekte!

De praktijk bewijst het: HyCare werkt. Veehouders krijgen meer grip en verbeteren hun resultaat. Hierbij staan gezondheid en dierenwelzijn voorop, samen met een hoger rendementen meer werkplezier. Door middel van een samenhangende hygiëne-aanpak worden de meeste infecties bij vleeskuikens voorkomen. De HyCare-methode kan op ieder vleeskuikenbedrijf worden toegepast en is gebaseerd op vijf zorgvuldig op elkaar afgestemde pijlers.

De vijf pijlers van HyCare

Dieren op een boerderij leveren topprestaties en hebben verzorging nodig die hen daartoe in staat stelt. Dit houdt in dat ze in een optimale leefomgeving worden opgevoed en onderhouden. Met HyCare optimaliseer je de omstandigheden van het dier om deze topprestaties te leveren. De vijf HyCare pijlers zijn de basis voor deze optimale leefomgeving.

De vijf pijlers hebben één gemeenschappelijk doel: het verbeteren van het rendement en de voedselveiligheid in de keten. Daarbij is het van groot belang om te voorkomen dat ziektekiemen zich op het bedrijf kunnen nestelen. Poriën, kieren, scheuren en naden zijn ideale plekken voor kiemen. Daarom moeten vloeren en wanden poriëndicht te zijn. Ook is het noodzakelijk om deze poriëndichte oppervlakten kiemvrij te houden. Door de stal na elke ronde te reinigen en ontsmetten bereikt u dit resultaat. Er is ook een minder zichtbare plek waar kiemen zich kunnen bevinden: drinkwaterleidingen. Drinkwater heeft een directe impact op het dier. Schone leidingen zorgen ervoor dat kiemen ook hier geen plek kunnen vinden en dat dieren schoon water drinken. Krijgen de kiemen geen kans meer om zich te vestigen in de directe leefomgeving van de vleeskuikens? Dan moeten we ervoor zorgen dat kiemen ook buiten blijven. Ongedierte zoals muizen, ratten, vliegen en kevers zijn hierin risicofactoren. Zij zorgen voor insleep en verspreiding van ziektekiemen van buitenaf en dienen daarom te worden bestreden.

Naast zorgen voor optimale hygiëne, hebben de dieren natuurlijk ook een optimale verzorging nodig. Bij vleeskuikens gaat het dan vooral om het ondersteunen middels zuren en voedingsstoffen. Om hun gezondheid te verbeteren wordt een juiste mix van organische zuren en voedingstoffen toegevoegd aan het schone drinkwater. Hiermee doden we ongewenste bacteriën in de darmen en stimuleren we goede bacteriën. Dit ondersteunt de weerbaarheid en de botkwaliteit van de vleeskuikens.

Werkwijze en protocollen

De werkwijze is de basis van HyCare. Als een vleeskuikenhouder ervoor kiest om het hygiëneniveau te optimaliseren met de HyCare-methode, dan kiest hij of zij ook voor het werken volgens een nieuwe werkwijze. De ’normale’ dagelijkse werkzaamheden worden aangepast en moeten consequent worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de hygiënesluis en het wassen en desinfecteren van de handen. Deze werkwijze vereist discipline, maar is noodzakelijk om het hoogste niveau van bioveiligheid te kunnen garanderen.

Coaching en monitoring

Vleeskuikenhouders die werken volgens de HyCare-methode moeten een nieuwe werkwijze implementeren. Om hen hierbij te ondersteunen en te helpen zorgen dat de handelingen consequent worden uitgevoerd, krijgt iedere vleeskuikenhouder een persoonlijke HyCare-coach. De HyCare-coach werkt intensief samen met de veehouder en bezoekt regelmatig het bedrijf. Hierbij controleert hij of het hygiëneniveau hoog genoeg is en waar verdere verbetering haalbaar is. Ook worden tijdens het bezoek de bedrijfsresultaten gemonitord.

Lees meer

De voordelen van HyCare voor vleeskuikenhouders

De HyCare-methode is toepasbaar op iedere vleeskuikenhouderij. Voor een goede toepassing vleeskuikenhouder investeert in zichzelf, maar ook in zijn of haar bedrijf. Waarom zou een vleeskuikenhouder deze investering doen? Het antwoord is simpel, HyCare biedt veel voordelen die de investering ruimschoots terugverdienen:

icône avantage 8

Gezondere dieren

icône avantage 6

Minder antibiotica

icône avantage 7

Minder uitval

icône avantage 5

Hoger dierenwelzijn

icône avantage 4

Betere prestaties

icône avantage 1

Een prettigere werkomgeving

icône avantage 2

Sneller reinigingsproces

icône avantage 3

Minder kosten

De vijf pijlers van HyCare

Poriëndichte oppervlakten

Met poriëndichte oppervlakten geef je ziektekiemen geen kans zich te nestelen

Schoon drinkwater

Een goede drinkwaterkwaliteit is onmisbaar om de dieren gezond te houden

Kiemvrije leefomgeving

Door een juiste reiniging en ontsmetting creëer je een kiemvrije leefomgeving

Optimale verzorging

Een optimale verzorging zorgt voor optimale prestaties van de dieren

Ongediertevrije stallen

Een ongediertevrije stal voorkomt de insleep en verspreiding van ziektekiemen

CTA-fotopluimvee

Wilt u meer weten over HyCare in de vleeskuikenhouderij?

Plan dan direct een afspraak met een HyCare specialist

HyCare actueel

Salmonella: Één totaalaanpak
Salmonella: Één totaalaanpak
Meer 100.000 liter koeien door gezonde opstart
Meer 100.000 liter koeien door gezonde opstart
HyCare-bedrijf in de top best presterende varkensbedrijven
HyCare-bedrijf in de top best presterende varkensbedrijven
Blog: Schoon of schóón?
Blog: Schoon of schóón?
Blog: 6 aandachtspunten voor betere biosecurity
Blog: 6 aandachtspunten voor betere biosecurity
Risico’s op salmonella bewust minimaliseren
Risico’s op salmonella bewust minimaliseren
Webinar ‘Verlagen infectiedruk in ligbox en aan voerhek’
Webinar ‘Verlagen infectiedruk in ligbox en aan voerhek’
Salmonellavrije productie breed aanvliegen
Salmonellavrije productie breed aanvliegen
Sterke eieren voor gouden rendement
Sterke eieren voor gouden rendement
Partnership tussen Frievar en MS Schippers
Partnership tussen Frievar en MS Schippers
Ketose voorkomen is beter dan genezen
Ketose voorkomen is beter dan genezen
Een hogere melkopbrengst
Een hogere melkopbrengst