HyCare in de varkenshouderij

HyCare in de varkenshouderij

Een veehouder die werkt volgens de HyCare methode maximaliseert zélf de hygiëne op zijn bedrijf. Hij voorkomt insleep en minimaliseert kruisbesmetting. Hierdoor krijgen kiemen geen kans. Kortom: Zonder infectie, geen ziekte!

De praktijk bewijst het: HyCare werkt. Veehouders krijgen meer grip op hun bedrijfsvoering en verbeteren hun resultaat. Hierbij staan gezondheid en dierenwelzijn voorop, samen met een hoger rendement en meer werkplezier. Door middel van een samenhangende hygiëne-aanpak worden de meeste infecties bij varkens voorkomen. De HyCare-methode kan in elke bestaande, reguliere varkensstal worden toegepast en is gebaseerd op vijf zorgvuldig op elkaar afgestemde pijlers:

De vijf pijlers van HyCare

Dieren op een boerderij leveren topprestaties en dienen ook zodanig te worden verzorgd. Idealiter betekent dit dat ze worden gehouden in een optimale leefomgeving. Met HyCare optimaliseer je de omstandigheden van het dier om topresultaten te behalen. De vijf pijlers zijn het fundament waarmee deze optimale omstandigheden worden gecreëerd.

De vijf pijlers hebben één gemeenschappelijk doel, namelijk: gezonde varkens en minder gebruik van antibiotica. Je wil voorkomen dat varkens ziek worden door infecties. Dit bereiken we door te voorkomen dat ziektekiemen zich nestelen in de stal en zich hier verspreiden. Poriën, kieren, scheuren en naden zijn ideale plekken voor kiemen. Daarom moeten vloeren en wanden poriëndicht worden gemaakt. Ook deze poriëndichte oppervlakken moeten vervolgens kiemvrij worden gehouden. Door de afdelingen na iedere ronde grondig te reinigen en ontsmetten bereikt u dit resultaat.

Er is echter ook een minder zichtbare plek waar kiemen zich bevinden, namelijk: drinkwaterleidingen. Drinkwater heeft een directe invloed op het dier. Schone leidingen zorgen ervoor dat kiemen ook hier geen plek weten te vinden en dat dieren schoon drinkwater krijgen. Nadat ziektekiemen geen kans meer hebben om zich in de directe leefomgeving van de varkens te vestigen, moeten we ervoor zorgen dat deze kiemen hier ook buiten blijven en zich niet op een andere manier kunnen verspreiden. Ongedierte zoals muizen, ratten en vliegen zijn hierin risicofactoren. Omdat zij kunnen zorgen voor insleep en verspreiding van ziektekiemen is ongediertebestrijding noodzakelijk.

Naast zorgen voor optimale hygiëne, hebben de dieren natuurlijk ook een optimale verzorging nodig. Bij varkens gaat het dan vooral om de darmgezondheid. Om deze te verbeteren voegen we een juiste mix van organische zuren toe aan het schone drinkwater. Hiermee doden we ongewenste bacteriën in de darmen en stimuleren we goede bacteriën. Zo ontstaat een gezonde darmflora waarmee de vertering van voedingsmiddelen in de darmen wordt geoptimaliseerd.

Werkwijze en protocollen

Een uitgekiende werkwijze is de basis van HyCare. Als een varkenshouder ervoor kiest om het hygiëneniveau te optimaliseren met de HyCare-methode, dan kiest hij of zij er ook voor om te werken volgens een nieuwe werkwijze. De ’normale’ dagelijkse werkzaamheden worden aangepast en moeten consequent worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de hygiënesluis en het wassen en desinfecteren van de handen. Deze werkwijze vereist discipline, maar is noodzakelijk om het hoogste niveau van bioveiligheid te kunnen garanderen. Een manier om de nieuwe werkwijze eenvoudiger te implementeren is door het ophangen van hygiëneprotocollen. Als deze aanwezig zijn op relevante en goed zichtbare plekken, dan kunnen alle betreders van het bedrijf deze eenvoudig volgen.

Coaching en monitoring

Varkenshouders die werken volgens de HyCare-methode moeten een nieuwe werkwijze implementeren. Om hen hierbij te ondersteunen en te helpen zorgen dat de handelingen consequent worden uitgevoerd, krijgt iedere varkenshouder een persoonlijke HyCare-coach. Deze HyCare-coach werkt intensief samen met de veehouder en bezoekt het bedrijf regelmatig. Hierbij wordt gecontroleerd of het hygiëneniveau hoog genoeg is en waar verdere verbetering haalbaar is. Ook worden tijdens het bezoek de bedrijfsresultaten gemonitord.

Lees meer

De voordelen van HyCare voor varkenshouders

De HyCare-methode is toepasbaar op iedere varkenshouderij. Voor een goede toepassing moet een varkenshouder investeren in zichzelf, maar ook in zijn of haar bedrijf. Waarom zou een varkenshouder deze investering doen? Het antwoord is simpel, HyCare biedt veel voordelen die de investering ruimschoots terugverdienen:

icône avantage 11

Gezonde dieren

icône avantage 6

Minder antibiotica

icône avantage 7

Minder uitval

icône avantage 12

Hoger dierenwelzijn

icône avantage 4

Betere prestaties

icône avantage 1

Een fijne werkomgeving

icône avantage 2

Sneller reinigingsproces

icône avantage 3

Minder kosten

De vijf pijlers van HyCare

Poriëndichte oppervlakten

Met poriëndichte oppervlakten geef je ziektekiemen geen kans zich te nestelen

Schoon drinkwater

Een goede drinkwaterkwaliteit is onmisbaar om de dieren gezond te houden

Kiemvrije leefomgeving

Door een juiste reiniging en ontsmetting creëer je een kiemvrije leefomgeving

Optimale verzorging

Een optimale verzorging zorgt voor optimale prestaties van de dieren

Ongediertevrije stallen

Een ongediertevrije stal voorkomt de insleep en verspreiding van ziektekiemen

Hycare experience center

Wilt u meer weten over HyCare in de varkenshouderij?

Plan dan direct een afspraak met een HyCare specialist

HyCare actueel

Salmonella: Één totaalaanpak
Salmonella: Één totaalaanpak
Meer 100.000 liter koeien door gezonde opstart
Meer 100.000 liter koeien door gezonde opstart
HyCare-bedrijf in de top best presterende varkensbedrijven
HyCare-bedrijf in de top best presterende varkensbedrijven
Blog: Schoon of schóón?
Blog: Schoon of schóón?
Blog: 6 aandachtspunten voor betere biosecurity
Blog: 6 aandachtspunten voor betere biosecurity
Risico’s op salmonella bewust minimaliseren
Risico’s op salmonella bewust minimaliseren
Webinar ‘Verlagen infectiedruk in ligbox en aan voerhek’
Webinar ‘Verlagen infectiedruk in ligbox en aan voerhek’
Salmonellavrije productie breed aanvliegen
Salmonellavrije productie breed aanvliegen
Sterke eieren voor gouden rendement
Sterke eieren voor gouden rendement
Partnership tussen Frievar en MS Schippers
Partnership tussen Frievar en MS Schippers
Ketose voorkomen is beter dan genezen
Ketose voorkomen is beter dan genezen
Een hogere melkopbrengst
Een hogere melkopbrengst