HyCare in de melkveehouderij

HyCare voor melkveehouders

Een melkveehouder die werkt volgens de HyCare-methode, maximaliseert zélf de hygiëne en verzorging van zijn dieren op het bedrijf. Hij voorkomt insleep en verspreiding van ziektes en minimaliseert kruisbesmetting. Hierdoor krijgen kiemen geen kans. Kortom: Zonder infectie, geen ziekte!

De praktijk bewijst het: HyCare werkt. Veehouders krijgen meer grip en verbeteren de resultaten. Hierbij staan gezondheid en dierenwelzijn voorop, samen met een hoger rendement en meer werkplezier. Door middel van een samenhangende hygiëne- en verzorgingsaanpak worden de meeste infecties bij melkvee voorkomen. De HyCare-methode kan in iedere melkveestal worden toegepast, mits deze voldoet aan twee essentiële voorwaarden*. Deze aanpak is gebaseerd op vijf zorgvuldig op elkaar afgestemde pijlers.

De vijf pijlers van HyCare

Dieren op een boerderij leveren topprestaties en moeten dus ook zodanig worden verzorgd. Dit betekent dat ze worden opgevoed en onderhouden in een optimale leefomgeving. Met HyCare optimaliseer je de omstandigheden van het dier zodat zij deze topprestaties kunnen leveren. De HyCare vijf pijlers zijn de basis voor deze optimale omstandigheden.

De vijf pijlers hebben één gemeenschappelijk doel: de levensduur van melkkoeien verlengen, door te voorkomen dat melkkoeien het melkveebedrijf door een infectievroegtijdig moeten verlaten. Poriëndichte oppervlakten zorgen voor een geschikte basis, omdat poriën en scheuren in bv. de voergoot ideale plekken zijn waar ziektekiemen zich kunnen nestelen. Daarom dient deze poriëndicht te zijn om het rantsoen smakelijk en fris te houden.

Een poriënvrije voergoot draagt hierdoor bij aan voerhygiëne. Naast het voer moet ook het water hygiënisch zijn. Een vaak vergeten plek waar problemen ontstaan is de drinkwaterleiding. Drinkwater heeft een directe impact op het dier. Schone leidingen zorgen ervoor dat kiemen hier geen plek weten te vinden en dat dieren schoon drinkwater krijgen. Ook is het belangrijk om ervoor te zorgen dat kiemen niet kunnen binnentreden. Ongedierte zoals muizen, ratten, vliegen en vogels zijn hierin risicofactoren. Dit ongedierte zorgt voor insleep en verspreiding van kiemen van buitenaf en dient daarom te worden bestreden.

De pijler kiemvrije leefomgeving heeft betrekking op het reinigen en ontsmetten rondom de melkmachine/melkrobot, separatieruimte, afkalfruimte en ziekenstal. Door deze allemaal op een juiste manier te reinigen en desinfecteren krijgen kiemen geen kans om zich te vestigen waar de kans op overdracht van infecties het grootst is: in de directe leefomgeving van de dieren. Hiermee komen we bij de laatste pijler: Optimale verzorging.

Waar de andere pijlers zorgen voor het minimaliseren van de infectiedruk in en rond de stal, is de verzorging van melkkoeien ook zeer belangrijk. Een goede verzorging zorgt voor een hogere weerbaarheid waarmee infecties worden geweerd. Het maximaliseren van de verzorging van het melkvee tijdens de transitiefase én de klauwverzorging van het melkvee zijn hierin sleutelfactoren.

Werkwijze en protocollen

De werkwijze is de basis van HyCare. Als een melkveehouder ervoor kiest om het hygiëneniveau met de HyCare-methode te optimaliseren, dan kiest hij of zij er ook voor om te werken volgens een nieuwe werkwijze. De ’normale’ dagelijkse werkzaamheden worden aangepast en moeten consequent worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de hygiënesluis en het wassen en desinfecteren van de handen. Deze werkwijze vereist discipline, maar is noodzakelijk om het hoogste niveau van bioveiligheid te garanderen.

Coaching en monitoring

melkveehouders die werken volgens de HyCare-methode dienen de nieuwe werkwijze direct te implementeren. Om te zorgen dat dit gebeurd en dat de handelingen consequent worden uitgevoerd, krijgt iedere melkveehouder een persoonlijke HyCare-coach. De HyCare-coach werkt intensief samen met de veehouder en bezoekt regelmatig het bedrijf. Hierbij controleert hij of het hygiëne niveau hoog genoeg is en wat er nog verbeterd kan worden. Daarnaast worden tijdens het bezoek de bedrijfsresultaten gemonitord

*Allereerst moet aan twee basisvoorwaarden worden voldaan voordat HyCare bij melkvee kan worden ingezet. Ten eerste moet de stal vogelvrij zijn of vogelvrij worden gemaakt. Hoewel vogels in het algemeen niet worden gezien als ongedierte, spelen zij net als vliegen, muizen en ratten een cruciale rol in de insleep en verspreiding van ziektekiemen. Daarnaast kan de HyCare methode alleen worden toegepast op melkveebedrijven waar wordt gewerkt met een (of meerdere) melkrobot(s).

Lees meer

De voordelen van HyCare voor melkveehouders

De HyCare-methode is toepasbaar op iedere melkveehouderij. Voor een goede toepassing moet een melkveehouder investeren in zichzelf, maar ook in zijn of haar bedrijf. Waarom zou een melkveehouder deze investering doen? Het antwoord is simpel, HyCare biedt veel voordelen die de investering ruimschoots terugverdienen:

icône avantage 10

Gezonde dieren

icône avantage 6

Minder antibiotica

icône avantage 7

Minder uitval

icône avantage 9

Hoger dierenwelzijn

icône avantage 4

Betere prestaties

icône avantage 1

Een fijne werkomgeving

icône avantage 2

Sneller reinigingsproces

icône avantage 3

Minder kosten

De vijf pijlers van HyCare

Poriëndichte oppervlakten

Met poriëndichte oppervlakten geef je ziektekiemen geen kans zich te nestelen

Schoon drinkwater

Een goede drinkwaterkwaliteit is onmisbaar om de dieren gezond te houden

Kiemvrije leefomgeving

Door een juiste reiniging en ontsmetting creëer je een kiemvrije leefomgeving

Optimale verzorging

Een optimale verzorging zorgt voor optimale prestaties van de dieren

Ongediertevrije stallen

Een ongediertevrije stal voorkomt de insleep en verspreiding van ziektekiemen

hygiene adviseur melkveehouderij

Wilt u meer weten over HyCare in de melkveehouderij?

Plan dan direct een afspraak met een HyCare specialist

HyCare actueel

Salmonella: Één totaalaanpak
Salmonella: Één totaalaanpak
Meer 100.000 liter koeien door gezonde opstart
Meer 100.000 liter koeien door gezonde opstart
HyCare-bedrijf in de top best presterende varkensbedrijven
HyCare-bedrijf in de top best presterende varkensbedrijven
Blog: Schoon of schóón?
Blog: Schoon of schóón?
Blog: 6 aandachtspunten voor betere biosecurity
Blog: 6 aandachtspunten voor betere biosecurity
Risico’s op salmonella bewust minimaliseren
Risico’s op salmonella bewust minimaliseren
Webinar ‘Verlagen infectiedruk in ligbox en aan voerhek’
Webinar ‘Verlagen infectiedruk in ligbox en aan voerhek’
Salmonellavrije productie breed aanvliegen
Salmonellavrije productie breed aanvliegen
Sterke eieren voor gouden rendement
Sterke eieren voor gouden rendement
Partnership tussen Frievar en MS Schippers
Partnership tussen Frievar en MS Schippers
Ketose voorkomen is beter dan genezen
Ketose voorkomen is beter dan genezen
Een hogere melkopbrengst
Een hogere melkopbrengst