Varkenshouders kunnen op een flexibele manier een boost geven aan de prestaties van hun dieren. Drinkwater verrijken met additieven dient als katalysator voor een hogere voeropname en efficiëntere vertering. ‘Binnen het Pig Performance Programma leveren we planmatig maatwerk’, stelt Paul Verhoeven. “De 80 procent niet-koplopers in een koppel vleesvarkens of biggen trek je daarmee naar een hoger plan en dat tikt flink door.”
Anders denken over optimale varkensvoeding

Verhoeven, HyCare specialist op het gebied drinkwateradditieven en voerhygiëne, constateert dat de genetische potentie van varkens in kleine stapjes beter wordt benut. “Toch laten we in Nederland met een gemiddelde groei van rond de 900 gram per dag nog ongeveer een derde deel van de groeicapaciteit van het moderne vleesvarken liggen.”

Wel ziet Verhoeven dat steeds meer HyCare-bedrijven de grens van 1000 gram groei per dag passeren. Die extra groeispurt gebeurt in combinatie met een efficiëntere voerbenutting. “Om dat te presteren, moeten de varkens meer voer opnemen en komt er meer druk te staan op het verteringsstelsel”, constateert Verhoeven. “In de praktijk wordt daarom nogal wat gesleuteld aan de samenstelling van de voeders, terwijl het drinkwater veel beter kan worden benut om de opname en de voerbenutting te verbeteren.”

Belangrijkste voedingselement

Drinkwater is wat betreft volume het belangrijkste element van varkensvoeding. Gemiddeld bestaat twee derde van het varkensrantsoen uit vocht. De rest is droge stof. Daarbij komt het sturende effect van water voor de voeropname. Een dier dat te weinig drinkt, zal ook minder voer opnemen en ondermaats presteren. Door de wateropname per afdeling te meten en in de tijd te volgen, zie je zoiets snel terug in het drinkpatroon.

“Wel gaan zieke varkens eerder drinken dan dat ze voer op zullen nemen”, licht de specialist toe. “Om de drinkwaterinname extra te stimuleren, is het toevoegen van organische zuren een goede optie. Het maakt het drinkwater extra smakelijk waardoor dieren sneller herstellen en vlotter meer voer opnemen. Dus als je niets met drinkwater doet, mis je een enorme kans voor open doel.”

Sturen met drinkwater is de basis van het Pig Performance Programma. Verhoeven bestempelt het als ‘het nieuwe voeren’ voor toekomstgerichte varkensbedrijven. Met een goed waterbord zijn varkenshouders flexibel in het toepassen van watertoevoegingen en doseringen. Via schone leidingen wordt aangezuurd drinkwater aangeboden via de nippel, zodat elk varken er vrije beschikking over heeft.

“De lage pH van het water maakt de natuurlijke barrière tegen kiemen robuuster en het ondersteunt het verteringsproces direct. Organische zuren stimuleren de maagfunctie en de productie van verteringsenzymen, zodat onder meer de eiwitvertering optimaler verloopt”, weet Verhoeven. “Voor de 20 procent koplopers in een hok hoef je dat niet te doen, maar al die andere varkens hebben er echt profijt van. Dat vertaalt zich in een hogere voeropname, een betere voerbenutting, een hogere groei en een meer robuuste gezondheid.”

Topresultaten in het verschiet

Het lichtend voorbeeld van deze nieuwe benadering van de varkensvoeding is voor de specialist de ervaring bij HyCare-varkensbedrijven. “Met het toepassen van onderscheidende watertoevoegingen of verschillende doseringen van bepaalde producten in het traject van opleg tot afleveren zie je dierprestaties vooruitgaan”,  zegt Verhoeven. “Met ons programma leveren we maatwerk per bedrijf. Via drinkwater is veel meer te bereiken dan varkenshouders beseffen. Topresultaten liggen in het verschiet met het Pig Performance Programma; het werpt een nieuwe blik op varkensvoeding.”

Anders denken over optimale varkensvoeding

Meer weten over HyCare?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Laatste nieuws

Maenhout
Maenhout
HyCare
Besparingsindex
Varkenshouderij
De Big van Morgen
Fokbedrijf Maenhout | Start met HyCare
Fokbedrijf Maenhout | Start met HyCare
MME_7045
Meer produceren met dezelfde hoeveelheid voer
HyCare
Samen voor tophygiëne
external biosecurity
Voerkosten met 10% verlagen: makkelijk met HyCare
Nieuwe hycare iconen-02
Rundveehouderij
Lang leve de melkkoe
Nieuwe hycare iconen-02
Klebsiella: moeilijk te bestrijden maar niet onmogelijk
Klebsiella: moeilijk te bestrijden maar niet onmogelijk
Rundveehouderij
Een toonbaar bewijs van kwaliteit
Maenhout
Maenhout
HyCare
Besparingsindex
Varkenshouderij
De Big van Morgen
Fokbedrijf Maenhout | Start met HyCare
Fokbedrijf Maenhout | Start met HyCare
MME_7045
Meer produceren met dezelfde hoeveelheid voer
HyCare
Samen voor tophygiëne
external biosecurity
Voerkosten met 10% verlagen: makkelijk met HyCare
Nieuwe hycare iconen-02
Rundveehouderij
Lang leve de melkkoe
Nieuwe hycare iconen-02
Klebsiella: moeilijk te bestrijden maar niet onmogelijk
Klebsiella: moeilijk te bestrijden maar niet onmogelijk
Rundveehouderij
Een toonbaar bewijs van kwaliteit

Neem contact op voor
meer informatie

Laat jouw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact op