HyCare logo groen_grijs staand_WIT

Zonder infectie, geen ziekte

Waarom HyCare?

Antimicrobiële resistentie is een groot probleem in de wereldwijde gezondheidszorg. Onderzoekers waarschuwen dat dit in 2050 wereldwijd zelfs de voornaamste doodsoorzaak zal zijn. Om dit te voorkomen moet het gebruik van antibiotica fors worden verminderd, ook in de veehouderijsector.

De maatregelen die in veel landen zijn genomen om dit te bereiken leken hun vruchten af te werpen. Na de aanvankelijke dalingen zien we de antibioticareductie inmiddels echter in steeds meer landen stagneren, waarmee de doelstellingen niet worden behaald. Om de vereiste antibioticareductie toch te realiseren zijn verdergaande maatregelen nodig.

De gezondheidspiramide laat zien dat goede hygiëne (Hy) en dierverzorging (Care) een sterke reductie in het gebruik van vaccinaties en antibiotica mogelijk maakt. Door te voorkomen dat infecties de boerderij binnendringen en zich verspreiden, help je dieren om sterk en gezond te blijven zónder antibiotica.

De oplossingen voor de meest voorkomende problemen op het gebied van hygiëne en verzorging in de veehouderij zijn samengebracht in de HyCare methode. Door de omgeving schoon te houden en zo de gezondheid van de veestapel te verbeteren, helpt HyCare het antibioticagebruik te reduceren.

Hygiënemanagement in de voedselketen

Net zoals in o.a. de zuivelindustrie, vleesverwerking, slagerij en de voedselbereiding is goede hygiëne bij de dieren noodzakelijk om de voedselveiligheid te waarborgen en verhogen. Een besmetting van dieren met zoönosen begint immers vaak in de stal. Gezonde dieren veroorzaken dan ook aanzienlijk minder ’product recalls’ door salmonella of andere infecties.

Met een goede hygiëne kan de veehouder er bovendien voor zorgen dat dieren zich beter voelen, fijner kunnen leven en tot meer rendement leiden. Zo ontstaat dus een unieke win-winsituatie voor alle stakeholders. Met HyCare verlaag je immers niet alleen het antibioticagebruik, maar verbeter je ook de algemene gezondheid, het dierenwelzijn en het eigen rendement.

Lees meer

Maak een diergroep keuze

Vleeskuikenhouderij

Vleeskuikenhouderij

Ontdek nu de voordelen van HyCare in de vleeskuikenhouderij


Melkveehouderij

Melkveehouderij

Ontdek nu de voordelen van HyCare in de melkveehouderij


Varkenshouderij

Varkenshouderij

Ontdek nu de voordelen van HyCare in de varkenshouderij


Meer weten over wat HyCare voor uw bedrijf kan betekenen.

Neem contact met ons op!

Actueel

HyCare-bedrijf in de top best presterende varkensbedrijven
HyCare-bedrijf in de top best presterende varkensbedrijven
Blog: Schoon of schóón?
Blog: Schoon of schóón?
Blog: 6 aandachtspunten voor betere biosecurity
Blog: 6 aandachtspunten voor betere biosecurity
Risico’s op salmonella bewust minimaliseren
Risico’s op salmonella bewust minimaliseren
Webinar ‘Verlagen infectiedruk in ligbox en aan voerhek’
Webinar ‘Verlagen infectiedruk in ligbox en aan voerhek’
Salmonellavrije productie breed aanvliegen
Salmonellavrije productie breed aanvliegen
Sterke eieren voor gouden rendement
Sterke eieren voor gouden rendement
Partnership tussen Frievar en MS Schippers
Partnership tussen Frievar en MS Schippers
Ketose voorkomen is beter dan genezen
Ketose voorkomen is beter dan genezen
Een hogere melkopbrengst
Een hogere melkopbrengst
Bedrijfshygiëne in de melkveehouderij
Bedrijfshygiëne in de melkveehouderij
First HyCare Masterclass was great succes!
First HyCare Masterclass was great succes!

Neem contact met ons op

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.